specijalistički diplomski stručni
Povezanost sportskog rezultata sa sportskim potrošačem

Bruno Garić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel