specijalistički diplomski stručni
Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj

Andrej Mandarić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel