specijalistički diplomski stručni
Udruga kao neprofitna organizacija na primjeru Bebrinska udruga mladih

Marija Kučibradić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel