Error message

Notice: Trying to get property of non-object in dohvati_vrstu_pristupa_objektu() (line 103 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_request_a_copy/dabar_request_a_copy.module).

Pages

"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
Marija Sarajčić
Ovim radom se analizira proces menadžerskog donošenja odluke na vlastitom primjeru otvaranja obrta. S obzirom na činjenicu da se buduća vlasnica salona za masažu zatekla u situaciji donošenja privatne (programirane) odluke koja s obzirom na činjenice i okolnosti u kojima se donosi postoje neprogramirana menadžerska odluka. U nastavku rada analizira se sam proces donošenja odluke o otvaranju privatnog obrta te se analiziraju faze koje su prethodile donošenju odluke. Prolazeći...
3D model i proračun alata za izradu kočnica
3D model i proračun alata za izradu kočnica
Alen Vidaković
U radu se opisuje princip izrade te modeliranje alata za štancanje kočnica. Da bi se alat izradio i zadovoljio zahtjeve kupca potrebni su mnogi proračuni, crteži, skice, promatranja svojstava materijala, praćenja cijene materijala na tržištu itd. 3D modeliranje omogućava predodžbu nekog budućeg proizvoda, a ujedno proizvođačima alata omogućava lakše uklanjanje mogućih problema te razmatranje prije početka proizvodnje. Zbog toga je vrlo korisno u strojarstvu, a i u mnogim...
3D model jednocilindričnog parnog stroja
3D model jednocilindričnog parnog stroja
Svetozar Zaklanović
U radu će biti kratko opisan razvoj CAD programa, modeliran jednocilindrični parni stroj s postojećih crteža čiji će dijelovi biti prikazani u tablicama te će biti prikazano i opisano parametarsko modeliranje jednog dijela parnog stroja.
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
Hrvoje Podboj
U radu je prikazano modeliranje i sklapanje 3D modela reduktora prema dobivenoj tehničkoj dokumentaciji, te su prikazani svi dijelovi pojedinačno koji su potrebni za izradu sklopa. Također proračunate su radne karakteristike reduktora.
Adsorpcijski kompleks tla
Adsorpcijski kompleks tla
Josipa Artuković
Tlo nastaje kao rezultat kombinacija pedogenetskih činitelja (matičnog supstrata, organizama, klime, reljefa i vremena) koji su uključeni u pedogenetske procese (trošenje minerala, nastanak sekundarnih minerala, razgradnja organske tvari i sinteza humusnih tvari, tvorba organomineralnog kompleksa). Proizvodi trošenja i neogeneze, koji imaju sposobnost vezanja iona u izmjenjivom obliku, nazivaju se izmjenjivački ili adsorpcijski kompleks tla. Kapacitet adsorpcije nekog tla ovisi o...
Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Gorana Markovinović
Plastenik je poseban tip višegodišnjeg ili trajno zaštićenog prostora. Svojim oblikom, veličinom i opremom u potpunosti je prilagođen uzgoju povrćarskih i cvjećarskih kultura. Za neometan rast i razvoj uzgajanih kultura te postizanje zadovoljavajućih krajnjih rezultata proizvodnje, potrebno je osigurati optimalne agroekološke uvjete u plasteniku. Završni rad se sastoji od teoretskog dijela u kojemu je opisan plastenik sa svim svojim karakteristikama i uvjetima koji su potrebni za...
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Maks Pavlović
U radu je prikazana agrotehnika uzgoja soje na OPG Pavlović. Na OPG Pavlović soja je primarna uzgojna kultura. Soja uspijeva u svim proizvodnim sredinama dobrim za uzgoj kukuruza. Najkritičnije je razdoblje u fazama formiranja mahuna (srpanj i kolovoz). Zadatkom je trebalo prikazati uzgoj soje na OPG Pavlović u proizvodnoj godini 2014. Godina 2014. bila je specifična za uzgoj zbog većih količina oborina koje su proizvodnju pratile od sjetve pa sve do žetve. Agrotehnika uzgoja soje...
Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj
Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj
Tamara Bajt
Tema završnog rada je Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj. U radu je opisan razvoj, teorije i škole poduzetništva, kakvo je stanje u svijetu i Republici Hrvatskoj. Također nešto će se reći i o strategiji razvoja poduzeća kao i o malim i velikim poduzetnicima.
Alati za promidžbenu strategiju studentskog sporta u Slavonskom Brodu
Alati za promidžbenu strategiju studentskog sporta u Slavonskom Brodu
Katarina Vidović
Cilj rada je prikazati mogućnosti i primjenu promidžbenih alata u svrhu unapređenje kvalitete i kvantitete studenskog sporta u Slavonskom Brodu. U radu je također, osim teorijskog pristupa, kroz praktične primjere prikazana važnost marketinga i marketinških aktivnosti u sustavu organizacije studentskog sporta na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Svijest da je zdravlje najvažniji dio čovjekovog života, te kvaliteta života tj. upravljanje vlastitim resursima u vremenu i prostoru,...
Alergogene biljke
Alergogene biljke
Sanja Hovanjec
Alergije predstavljaju prekomjernu reakciju obrambenog sustava ljudskog organizma na inače bezopasne tvari iz okoliša. Procijenjeno je da svaka treća osoba boluje od nekog oblika alergije, a njihov broj je i dalje u porastu. Najučestalije su alergija na pelud, astma, cijelogodišnji rinitis, atopijski dermatitis, alergija na hranu, otrove insekata, lijekove, sunce i razne profesionalne alergije. Pelud nekih anemofilnih biljaka uzrokuje sezonsku polinozu odnosno peludnu hunjavicu....
Analiza Internet bankarstva u RH
Analiza Internet bankarstva u RH
Ivana Alerić
Danas kada je svijet postao globalno selo i kada tehnologija iz dana u dan znatno napreduje očekivano je poraslo i korištenje usluga Internet bankarstva. Rad će prikazati i analizirati pojam i korištenje Internet bankarstva u Republici Hrvatskoj, mogućnosti koje Internet bankarstvo nudi te postotak rasta korištenja u zadnjih nekoliko godina. Prikazati će se načini i mogućnosti korištenja usluge Internet bankarstva, prednosti i nedostatci te će se analizirati i usporediti cijene i...
Analiza aktivnih mjera za zapošljavanje
Analiza aktivnih mjera za zapošljavanje
Maja Vukajlić
Zaposliti se danas, postalo je vrlo teško. Zbog toga su donesene određene mjere koje potiču i posloprimce i poslodavce da uspostave jedan odnos u kojem mladi dobivaju iskustvo i edukaciju, a poslodavci ne gube mnogo novca. Osim zapošljavanja pomoću aktivnih mjera za zapošljavanje, pri zaposlenju uvelike pomaže visoka stručna sprema. Visoka stručna sprema poželjelna je u kvalitetnim poduzećima koja su dobro ustrojena te dobro funkcioniraju, ali takvih je na žalost vrlo malo u...

Pages