Pages

"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
Marija Sarajčić
Ovim radom se analizira proces menadžerskog donošenja odluke na vlastitom primjeru otvaranja obrta. S obzirom na činjenicu da se buduća vlasnica salona za masažu zatekla u situaciji donošenja privatne (programirane) odluke koja s obzirom na činjenice i okolnosti u kojima se donosi postoje neprogramirana menadžerska odluka. U nastavku rada analizira se sam proces donošenja odluke o otvaranju privatnog obrta te se analiziraju faze koje su prethodile donošenju odluke. Prolazeći...
3D model dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja
3D model dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja
Mislav Begović
U radu je kratko opisan parni stroj, njegova povijest, vrste parnih strojeva, izvedbe te je pobliže objašnjen način rada parnih strojeva. Prikazan je krati uvod o izradi 3D modela, te je kratko opisan rad u programskom paketu SolidWorks. Osnovni zadatak rada je na temelju 2D tehničke dokumentacije dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja izraditi 3D model sa svim osnovnim dijelovima sastavljenim u pod sklopove i završni funkcionalni 3D model. Pojedinačni dijelovi stroja prikazani su u...
3D model horizontalnog parnog stroja
3D model horizontalnog parnog stroja
Zvonimir Bašić
Ovaj rad kratko opisuje pravce razvoja CAD programa i modeliranje 3D modela horizontalnog parnog stroja s postojeće tehničke dokumentacije i prikaz svih pod sklopova i njihovih dijelova u tablicama. Za izradu modela korišten je program Autodesk Inventor 2018.1. U radu je još dodatno opisano parametarsko modeliranje, kad i zašto se koristi, te je odabran jedan dio parnog stroja za primjer parametarskog modeliranja.
3D model i proračun alata za izradu kočnica
3D model i proračun alata za izradu kočnica
Alen Vidaković
U radu se opisuje princip izrade te modeliranje alata za štancanje kočnica. Da bi se alat izradio i zadovoljio zahtjeve kupca potrebni su mnogi proračuni, crteži, skice, promatranja svojstava materijala, praćenja cijene materijala na tržištu itd. 3D modeliranje omogućava predodžbu nekog budućeg proizvoda, a ujedno proizvođačima alata omogućava lakše uklanjanje mogućih problema te razmatranje prije početka proizvodnje. Zbog toga je vrlo korisno u strojarstvu, a i u mnogim...
3D model i proračun vitla za električne vodove
3D model i proračun vitla za električne vodove
Gabriel Safundžić
Vitlo za električne vodove jest građevinski stroj, a služi za izvlačenje dalekovodnih kabela, nadzemnih i podzemnih vodova kroz nepristupačne terene. U tu svrhu naprava je opremljena za alatima za kvačenje i izvlačenje kabela. U ovome slučaju to je užetno vitlo pomoću kojeg operater povlači teret. Pogonski sustav ove naprave je traktor koji je i prijevozno sredstvo upravo zbog različitosti terena. Zbog velike količine užeta sustav slaganja i ulaza u sami bubanj izveden je preko...
3D model jednocilindričnog parnog stroja
3D model jednocilindričnog parnog stroja
Svetozar Zaklanović
U radu će biti kratko opisan razvoj CAD programa, modeliran jednocilindrični parni stroj s postojećih crteža čiji će dijelovi biti prikazani u tablicama te će biti prikazano i opisano parametarsko modeliranje jednog dijela parnog stroja.
3D model tokarskog stroja za drvo
3D model tokarskog stroja za drvo
Branimir Barišić
U radu je prikazan i opisuje se tokarski stroj za drvo. Obzirom da ne postoji tehnička dokumentacija na temelju koje bi se modelirao stroj, stroj je trebalo rastaviti i izvršiti mjerenje svih dijelova. Prilikom mjerenja korišteno je pomično mjerilo i metar. Prije početka izrade 3D modela tokarskog stroja izmjereni dijelovi se skiciraju na papir i kotiraju. Nakon skiciranja i kotiranja dijelovi se modeliraju te se sklapaju u cjelinu u računalnom programu SolidWorks.
3D model turbinskog ležaja s brtvom turbinskog vratila
3D model turbinskog ležaja s brtvom turbinskog vratila
Matija Balaić
Modeliranje je važan dio u proizvodnji nekog novog proizvoda ili usavršavanju tog proizvoda. Tako ovaj rad opisuje modeliranje turbinskog ležaja i brtve turbinskog vratila prema dobivenoj tehničkoj dokumentaciji u 3D model pomoću Solidworks programa gdje su prikazani svi dijelovi pojedinačno s ciljem poboljšavanja određenih sklopova. Pri izradi govori se o 3D modeliranju te hidroelektranama na rijeci Dravi, a posebice o hidroelektrani Čakovec i njezinim specifičnostima. Nakon...
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
Hrvoje Podboj
U radu je prikazano modeliranje i sklapanje 3D modela reduktora prema dobivenoj tehničkoj dokumentaciji, te su prikazani svi dijelovi pojedinačno koji su potrebni za izradu sklopa. Također proračunate su radne karakteristike reduktora.
Adsorpcijski kompleks tla
Adsorpcijski kompleks tla
Josipa Artuković
Tlo nastaje kao rezultat kombinacija pedogenetskih činitelja (matičnog supstrata, organizama, klime, reljefa i vremena) koji su uključeni u pedogenetske procese (trošenje minerala, nastanak sekundarnih minerala, razgradnja organske tvari i sinteza humusnih tvari, tvorba organomineralnog kompleksa). Proizvodi trošenja i neogeneze, koji imaju sposobnost vezanja iona u izmjenjivom obliku, nazivaju se izmjenjivački ili adsorpcijski kompleks tla. Kapacitet adsorpcije nekog tla ovisi o...
Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Gorana Markovinović
Plastenik je poseban tip višegodišnjeg ili trajno zaštićenog prostora. Svojim oblikom, veličinom i opremom u potpunosti je prilagođen uzgoju povrćarskih i cvjećarskih kultura. Za neometan rast i razvoj uzgajanih kultura te postizanje zadovoljavajućih krajnjih rezultata proizvodnje, potrebno je osigurati optimalne agroekološke uvjete u plasteniku. Završni rad se sastoji od teoretskog dijela u kojemu je opisan plastenik sa svim svojim karakteristikama i uvjetima koji su potrebni za...
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Maks Pavlović
U radu je prikazana agrotehnika uzgoja soje na OPG Pavlović. Na OPG Pavlović soja je primarna uzgojna kultura. Soja uspijeva u svim proizvodnim sredinama dobrim za uzgoj kukuruza. Najkritičnije je razdoblje u fazama formiranja mahuna (srpanj i kolovoz). Zadatkom je trebalo prikazati uzgoj soje na OPG Pavlović u proizvodnoj godini 2014. Godina 2014. bila je specifična za uzgoj zbog većih količina oborina koje su proizvodnju pratile od sjetve pa sve do žetve. Agrotehnika uzgoja soje...

Pages