specijalistički diplomski stručni
E-bankarstvo

Lorena Radmanić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel