specijalistički diplomski stručni
Upravljanje troškovima na primjeru poduzeća Đuro Đaković Aparati d.d.

Mirela Kalinić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel