završni rad
Primjena simulatora za zavarivanje u cilju skraćenja trajanja i troškova obuke zavarivača za elektrolučno zavarivanje

Luka Marušić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Tehnički odjel