specijalistički diplomski stručni
Komunikacija u poduzeću - na primjeru poduzeća "Sport moda cipele"

Tajana Vidakušić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel