specijalistički diplomski stručni
Krizni menadžment u Hrvatskoj i svijetu

Marijana Orešić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel