specijalistički diplomski stručni
Poslovna etika u poduzeću na primjeru Atlantic Grupa d.d.

Katarina Semkiv (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel