specijalistički diplomski stručni
Analiza cijene sportskog proizvoda na odabranim indikatorima

Marijana Drmić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel