specijalistički diplomski stručni
Analiza i usporedba poslovne etike na primjeru dvaju poduzeća: Gavrilović d.o.o. - PIK Vrbovec d.d.

Mirta Dautović (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel