specijalistički diplomski stručni
Poduzetnice u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Anđelka Vinarić-Varaždinac (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel