specijalistički diplomski stručni
Korporativno upravljanje

Ivana Protrka (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel