specijalistički diplomski stručni
Strateška analiza poduzeća na primjeru "BOSO" d.o.o.

Goran Matičić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel