specijalistički diplomski stručni
Centar za tehnološki razvoj d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija

Matej Maras (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel