specijalistički diplomski stručni
Analiza socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj na primjeru poduzeća Hedona d.o.o.

Gabriela Bušić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel