specijalistički diplomski stručni
Analiza sportskih sadržaja kao selektivnog oblika turizma - primjer Slavonije

Ivana Vrljić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel