specijalistički diplomski stručni
Elektronički novac i njegova primjena

Tatjana Barić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel