specijalistički diplomski stručni
Uspješnost kompanija u globalnoj ekonomiji

Valentina Margeta (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel