specijalistički diplomski stručni
Ključni aspekti razvoja i opstanka poduzeća

Slavica Pavičić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel