specijalistički diplomski stručni
Utjecaj krize na hrvatske poduzetnike

Martina Škalec (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel