specijalistički diplomski stručni
Hotel Poloj Slavonski Brod

Josip Tolić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel