specijalistički diplomski stručni
Smanjenje gubitka električne energije u VP Kopanica prelaskom na 20 kV naponsku razinu

Dean Rakić (2017)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel