specijalistički diplomski stručni
Postizanje konkurentske prednosti malih poduzeća temeljene na uvođenju novih proizvoda

Gabrijela Novak (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu