završni rad
Prijelaz s konvencionalnog na ekološko vinogradarstvo

Matea Gmajnički (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Poljoprivredni odjel