specijalistički diplomski stručni
Komparativna analiza e - trgovine u RH i EU

Manuela Pap (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel