specijalistički diplomski stručni
Poduzetništvo mladih

Danijela Veraja (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel