specijalistički diplomski stručni
Slobodno kretanje stanovništva na unutarnjem tržištu Europske unije

Tihana Đuričić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel