specijalistički diplomski stručni
Utjecaj ekonomske krize na položaj mladih u Hrvatskoj

Dea Drašković (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel