specijalistički diplomski stručni
Državne potpore u Europskoj uniji

Ana Bićanić (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel