specijalistički diplomski stručni
Vještine vođenja i motiviranja u menadžmentu

Barbara Bošnjak (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel