specijalistički diplomski stručni
Analiza poslovanja poduzeća Montix d.o.o.

Dijana Crljen (2016)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel