specijalistički diplomski stručni
Utjecaj motivacije na uspješnost poslovanja organizacije

Darko Glavaš (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel