specijalistički diplomski stručni
Profesionalizam u odnosima s javnošću

Anamarija Delić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel