specijalistički diplomski stručni
Komparativna analiza elektroničkih dražbi

Dino Ramić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel