specijalistički diplomski stručni
Teorija igara rekreacijskih klubova

Marina Martić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel