specijalistički diplomski stručni
Kriza politike suvremenog bankarstva na primjeru švicarskog franka

Anja Kuzmanović (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel