specijalistički diplomski stručni
Pregovaračke vještine u prodajnom procesu

Sanja Simić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel