specijalistički diplomski stručni
Teorijom igara do veće konkurentnosti u turizmu

Jelena Rukavina (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel