specijalistički diplomski stručni
Dugotrajna imovina u društvima HEP grupe

Alma Rosandić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel