specijalistički diplomski stručni
Korporativna komunikacija

Irena Pitlović (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel