specijalistički diplomski stručni
Logistički centar Kuehne + Nagel

Danijela Pejić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel