specijalistički diplomski stručni
Carinska unija EU-a - ključni čimbenik globalnog okruženja 21. stoljeća

Maja Pelivan (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel