specijalistički diplomski stručni
Uloga komunikacije u menadžerskom poslu

Marko Brajko (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel