specijalistički diplomski stručni
Psihologija marketinga

Saša Pakši (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel