specijalistički diplomski stručni
Tercijarno poduzetništvo u području sporta u RH

Mladen Matijević (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu