specijalistički diplomski stručni
Politika Europske unije na području sigurnosti s posebnim osvrtom na policiju u Republici Hrvatskoj

Slaven Kovač (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel