specijalistički diplomski stručni
Upravljanje troškovima na primjeru ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.

Mandica Knežević (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel