specijalistički diplomski stručni
Strateška anliza Atlantic grupe

Tanja Ključević (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel